Double row slewing bearings with internal toothing

Double row slewing bearings with internal toothing

Double row slewing bearings with internal toothing

Code
  Kg
 De
 Di
 Dp
le
 li
H1
H2
Hc
M
ND
α
2S.DE.0520.DI.8
100
705
504
92
520
675
757
17
32
83
83
9
8
65
20°
2S.DE.0800.DI.8
150
973
786
97
800
944
850
17
36
88
88
9
8
100
20°
2S.DE.0840.DI.10
250
1074
820
106
840
1035
910
21
40
96
96
10
10
84
20°
2S.DE.0980.DI.10
200
1172
962
88
980
1134
1040
17
36
88
88
9
10
98
20°
2S.DE.0980.DI.10
250
1200
960
110
980
1160
1040
21
36
96
96
1
10
98
20°
2S.DE.1080.DI.10
350
1345
1060
108
1080
1290
1150
21
48
98
98
10
10
108
20°
2S.DE.1200.DI.100
400
1470
1183
108
1200
1425
1270
23
40
98
98
10
10
120
20°
2S.DE.1440.DI.12
600
1750
1416
120
1440
1705
1525
25
40
110
110
120
12
120
20°